Martina VRANÁ

Bakalářská práce

Volejbalový slang a jeho užívání v komunikaci

Volleyball slang and its usage in communication
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám volejbalovým slangem a jeho užitím v komunikaci. První část práce tvoří stručné teoretické pojednání o stratifikaci národního jazyka, dialektech a sociolektech, slangu a jeho diferenciaci a také o tvorbě slangových výrazů. Více pozornosti je věnováno sportovnímu slangu s ohledem na zaměření bakalářské práce. Druhá část se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření …více
Abstract:
In my thesis I deal with the volleyball slang and its use in communication. The first part consists of a brief theoretical discussion of the stratification of the national language, sociolects and dialects, slang and its differentiation and the formation of slang expressions. More attention is devoted to sports slang with regard to the focus of this thesis. The second part deals with the evaluation …více
 

Klíčová slova

volejbalový slang komunikace
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Patrik Mitter, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VRANÁ, Martina. Volejbalový slang a jeho užívání v komunikaci. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové)

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.