Ing. Olga Hudcová

Bakalářská práce

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Termination of Employment by the Employer
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá skončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele podle zákoníku práce a současně uvádí příklady z praxe a judikaturu, která se k problematice skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele váže.
Abstract:
This thesis analyses the termination of employment by an employer under the Labor Code. Also, it provides practical examples and practices of the courts related to the termination of employment by an employer.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jan Tuláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře