Bc. et Bc. Hana Dopitová

Bakalářská práce

Young English Language Learners with special Educational Needs

Young English Language Learners with special Educational Needs
Anotace:
Bakalářská práce Meeting the needs of Students with Special Educational Needs in Mixed Classrooms se zabývá problematikou výuky angličtiny u žáků se specifickými výukovými potřebami, a to ve smíšených třídách běžných základních škol. Práce je soustředěna na mladší žáky ve věku od šesti do jedenácti let. V praktické části práce je teorie konfrontována s praxí.
Abstract:
Bachelor thesis Meeting the needs of Students with Special Educational Needs in Mixed Classrooms deals with the topic of teaching English to students with special educational needs in mixed classes in general elementary schools. The focus is on young learners - from six to eleven years old. The theory is compared with the practice in the practical part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy