Ing. Pavla Vaculíková

Bachelor's thesis

Cestovní ruch na Jižní Moravě - kongresy, veletry a incentivní cestovní ruch

Tourism in South Moravia - Congresses, Exhibitions and Incentive Tourism
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Jižní Moravě se zaměřením na kongresový, veletržní a incentivní cestovní ruch. První část popisuje jednotlivé zkoumané části, ve druhé části je uvedena analýza nabídky a poptávky kongresového, veletržního a incentivního cestovního ruchu na Jižní Moravě a následuje analýza webových stránek spolu s hlavním cílem práce – návrhem na rozšíření nabídky …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with tourism in South Moravia, with a focus on convention, exhibition and incentive tourism. The first part is describing individual examination components, in the second part is an analysis of supply and demand congress, exhibition and incentive tourism in South Moravia and it is followed by analysis of web pages with a main aim of the work - a proposal to extend the range …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration