Andrea Hasala

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Využití modelů komunitní práce se seniory ve službách prevence

Use of models of community work with the seniors in the service of prevention
Anotace:
Absolventská práce je zaměřena na využití modelů komunitní práce se seniory ve službách prevence města Olomouce. Teoretická část se zabývá komunitou, komunitní prací, komunitní sociální prací a jejími jednotlivými modely. Dále rozpracovávám služby sociální prevence pro seniory, seniorskou populaci Olomouce v kontextu služeb sociální prevence. Praktická část popisuje metodu kvalitativního výzkumu, včetně …více
Abstract:
Graduate thesis focuses on the use of models of community work with the elderly in services of prevention in Olomouc. The theoretical part deals with the community, community work, community social work, and its various models. Further elaborate social prevention services for seniors, the senior population in Olomouc, in the context of social prevention services. The practical part describes the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Daniela Ochmannová
  • Oponent: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc