Jana BRÁTOVÁ

Diplomová práce

Respekt k dříve vyslovenému přání pacienta

The respect to once uttered request of a patient
Anotace:
Diplomová práce se zabývá Respektem k dříve vyslovenému přání. Hlavním cílem práce je zjistit, kdy je dříve vyslovené přání použitelné a za jakých podmínek. Zpočátku je práce zaměřena na vymezení pojmu, právní ukotvení a podmínky využití dříve vysloveného přání. Následně se práce zabývá využitím dříve vysloveného přání v praxi a jeho obsahem. Dále se práce zabývá základními právy, které s dříve vysloveným …více
Abstract:
The diploma thesis deals with Respect to the previously expressed wish. The main goal is to determine when and under which conditions the previously expressed wish is applicable. Initially, the diploma thesis focuses on defining the legal anchoring of the previously expressed wish and the conditions of usage. Subsequently, the work analyzes the use of the previously expressed wish in practice as well …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D. LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRÁTOVÁ, Jana. Respekt k dříve vyslovenému přání pacienta. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses tzytn5 tzytn5/2
1. 4. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
1. 4. 2020
Marklová, E.
2. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.