Theses 

Vliv laterality na herní výkon ve fotbale u dorosteneckých kategorií – Bc. Petr Mašek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education

Bc. Petr Mašek

Master's thesis

Vliv laterality na herní výkon ve fotbale u dorosteneckých kategorií

The influence of laterality on in-game football performance in youth categories

Anotácia: Mašek, Petr (2013). Vliv laterality na herní výkon ve fotbale u dorosteneckých kategorií. Diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno, Fakulta sportovních studií, 91 stran. Diplomová práce se zabývá lateralitou ve fotbale, konkrétně jejím vlivem na herní výkon družstva. Cílem bylo zjistit, jaký význam má laterální preference jedné z dolních končetin hráčů pro hru kolektivu. Práce se zabývala touto problematikou v kategorii dorostenců U16 a U17. Teoretická část vysvětluje základní obecné pojmy spojené s lateralitou, její formy, projevy a diagnostiku, poté následuje zaměření na lateralitu ve fotbale. Zmínili jsme i specifika sportovního tréninku mládeže. V praktické části jsme zkoumali vliv laterality v mládežnických družstvech U16 a U17 týmu FC Zbrojovka Brno. Výzkum probíhal ve třech fázích – sběru odpovědí hráčů z ankety, vstupního testování laterální preference na hřišti a analýze videozáznamu vybraných utkání. V závěrečné části uvádíme některé poznatky, které by mohly být užitečné pro fotbalové trenéry.

Abstract: Mašek, Petr (2013). The influence of laterality on in-game football performance in youth categories. Diploma thesis, Masaryk University, Faculty of Sports Studies, Brno, 91 pages. This thesis deals with laterality in football, in particular with its impact on in-game team performance. The aim was to determine the importance of lateral preference of one of the lower limbs of players on the collective performance. The thesis deals with these issues in youth U16 and U17 category. The theoretical part explains the basic concepts associated with laterality, its forms, demonstrations and diagnostics, followed by a focus on laterality in football. We also mentioned specifics of youth sports training. In the practical part, we examined the effect of laterality in youth U16 and U17 FC Zbrojovka Brno teams. The research was conducted in three stages - collecting responses from players' survey, the initial test of lateral preference on the field and the analysis of selected video-recorded games. In the final section we give some insights that might be useful for football coaches.

Kľúčové slová: Lateralita, praváctví, leváctví, stranová dominance, laterální preference, fotbal, trénink Laterality, right-handedness, left-handedness, footedness, lateral dominance, lateral preference, football (soccer), training

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedúci: PaedDr. Josef Michálek, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 7. 2019 19:25, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz