Theses 

Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci – Blanka STŘÍŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

Blanka STŘÍŽOVÁ

Bakalářská práce

Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Motivation of Employees in Selected Organization

Anotace: Cílem práce je analyzovat motivační nástroje, zhodnotit jejich dopad na motivaci a spokojenost. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o motivaci zaměstnanců. Tato část se se zabývá problematikou motivace, definuje základní pojmy, vybrané teorie motivace, zdroje motivace, nástroje stimulace a motivační program podniku. Praktická část je věnována charakteristice organizace od historie po její současnost, zaměstnanecké politice a motivační nástrojům, které jsou v organizaci využívány. Dále se praktická část zaměřuje na analýzu dat získaných dotazníkovým šetřením. Na závěr práce je zhodnocena celková situace v podniku a navržení případných změn.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze the motivational tools, to assess their impact on employee satisfaction. The bachelor thesis is divided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part focuses on knowledge of the professional literature about motivation of employees. This section deals with the issue of motivation, defines basic terms, selected motivation theories, sources of motivation, stimulation instruments and motivation programme of the enterprises. The practical part is devoted to the characteristics of organization from the history of the present, employees' politics and motivational tools, which are used in this organization. After that the practical part focuses on analysis of data gained by a questionnaire search. In the conclusion of the thesis there is an assessment of overall situation in the company regarding motivation and make up some effective suggestions.

Klíčová slova: motivace, stimulace, pracovní spokojenost, motivační nástroje, organizace, zaměstnanecké benefity

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Březinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36429 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

STŘÍŽOVÁ, Blanka. Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz