Theses 

Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci – Blanka STŘÍŽOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Economics

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Management and Business Economics

Blanka STŘÍŽOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci

Motivation of Employees in Selected Organization

Abstract: Cílem práce je analyzovat motivační nástroje, zhodnotit jejich dopad na motivaci a spokojenost. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na poznatky z odborné literatury o motivaci zaměstnanců. Tato část se se zabývá problematikou motivace, definuje základní pojmy, vybrané teorie motivace, zdroje motivace, nástroje stimulace a motivační program podniku. Praktická část je věnována charakteristice organizace od historie po její současnost, zaměstnanecké politice a motivační nástrojům, které jsou v organizaci využívány. Dále se praktická část zaměřuje na analýzu dat získaných dotazníkovým šetřením. Na závěr práce je zhodnocena celková situace v podniku a navržení případných změn.

Abstract: The aim of the thesis is to analyze the motivational tools, to assess their impact on employee satisfaction. The bachelor thesis is divided into two parts theoretical and practical part. The theoretical part focuses on knowledge of the professional literature about motivation of employees. This section deals with the issue of motivation, defines basic terms, selected motivation theories, sources of motivation, stimulation instruments and motivation programme of the enterprises. The practical part is devoted to the characteristics of organization from the history of the present, employees' politics and motivational tools, which are used in this organization. After that the practical part focuses on analysis of data gained by a questionnaire search. In the conclusion of the thesis there is an assessment of overall situation in the company regarding motivation and make up some effective suggestions.

Keywords: motivace, stimulace, pracovní spokojenost, motivační nástroje, organizace, zaměstnanecké benefity

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015
  • Accessible from:: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Monika Březinová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36429 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

STŘÍŽOVÁ, Blanka. Motivace zaměstnanců ve vybrané organizaci. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 02:35, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz