Bc. Irena Procházková

Bakalářská práce

Postavení vybrané banky ČR v konkurenčním prostředí ostatních peněžních ústavů

Anotace:
Tato bakalářská práce (dále jen BP) je zaměřena na analýzu bankovního sektoru respektive na porovnání vybrané banky v konkurenčním prostředí finančních ústavů na českém trhu. Bakalářská práce analyzuje působení dvou bank na českém bankovním trhu za období posledních tří let – Komerční banky, a.s. a eBanky, a.s.. Práce je rozdělena do tří částí. První část BP je zaměřena na vývoj bankovnictví v posledních …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2006
  • Vedoucí: Ing. Helena Cetlová
  • Oponent: Ing. Karel Mráček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS