Bc. Kristýna Popelková

Diplomová práce

Alternativní způsob života a výchova v nekonvenčním prostředí

Alternative way of living and education in unconventional surroundings
Anotace:
Diplomová práce se zabývá alternativním způsobem života v porovnání s životem v běžné konzumní společnosti. Teoretická část je zaměřena na dnešní konzumní způsob života a naopak na skromný život a na život v souladu s přírodou. Do teorie je dále zahrnuto téma rodina, rodičovství a výchova v dnešní době. Výzkumná část se týká rodičů, žijících alternativním způsobem života ve srovnání s běžným konzumním …více
Abstract:
Thesis considers alternative way of living compared to the life in ordinary consumer society. The theoretical part is focused on today’s consumerism in contrary to the modest life and to the life in harmony with nature. In theoretical part the topic of family, parenting and education nowadays is discussed. Practical part considers parents living alternatively compared to the ordinary consumerism. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dušan Klapko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta