Bc. Adam Major

Diplomová práce

Hypoteční zástavní listy v USA a ČR

Mortgage-backed securities in the USA and the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hypotečními zástavními listy ve Spojených státech a v České republice. Přináší charakteristiku hypotečních úvěrů a hypotečních zástavních listů jako finančního instrumentu. Dále podrobně analyzuje trhy hypotečních zástavních listů v USA a ČR a metodou komparace ukazuje zásadní rozdíly, kterými se od sebe jednotlivé trhy liší. Základní hypotézou, kterou rozbor obsažený v diplomové …více
Abstract:
Thesis focuses on Mortgage-backed securities in the United States and in the Czech Republic. It characterizes mortgages and mortgage-backed securities as a financial instrument. Moreover, this thesis analyzes markets of mortgage-backed securities in the USA and the Czech Republic and shows the most important differences of these two markets. The main hypothesis of the thesis, which is later proven …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Josef Budík, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby