Mgr. Radka Klvaňová, M.A.

Disertační práce

THE BROTHER OF THE OTHER: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging

THE BROTHER OF THE OTHER: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging
Anotace:
Cílem dizertační práce je prozkoumání kulturních procesů vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. S použitím teoretických konceptů stigmatu, stigmatizace a politiky přináležení se zabývám otázkou, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Toto téma je zkoumáno z perspektivy imigrantů …více
Abstract:
The thesis aims at exploration of the cultural processes of negotiation of the symbolic boundaries of belonging in the Czech immigration context. Using the theoretical concepts of stigma, stigmatization and the politics of belonging, it examines how symbolic boundaries of belonging are constituted through stigma in everyday encounters in the social and cultural context of immigration. The problem is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D., Dr. Martina Cvajner

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie