Mgr. Radka Klvaňová, M.A.

Doctoral thesis

THE BROTHER OF THE OTHER: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging

THE BROTHER OF THE OTHER: Immigration from Belarus, Russia and Ukraine to the Czech Republic and the boundaries of belonging
Abstract:
Cílem dizertační práce je prozkoumání kulturních procesů vyjednávání symbolických hranic přináležení v českém imigračním kontextu. S použitím teoretických konceptů stigmatu, stigmatizace a politiky přináležení se zabývám otázkou, jak se utvářejí symbolické hranice přináležení skrze stigma v každodenních interakcích v sociálním a kulturním kontextu imigrace. Toto téma je zkoumáno z perspektivy imigrantů …more
Abstract:
The thesis aims at exploration of the cultural processes of negotiation of the symbolic boundaries of belonging in the Czech immigration context. Using the theoretical concepts of stigma, stigmatization and the politics of belonging, it examines how symbolic boundaries of belonging are constituted through stigma in everyday encounters in the social and cultural context of immigration. The problem is …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D., Dr. Martina Cvajner

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií