Miroslava Sýkorová

Diplomová práce

Vliv makroekonomických veličin na poměrové ukazatele banky ČSOB, a.s.

Macroeconomic variables affect the ratios of bank ČSOB, a.s.
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo zkoumání vlivu vybraných makroekonomických veličin na objem poskytnutých úvěrů ČSOB, a.s. v letech 2002 až 2009, jejich predikce a dopad na poměrové ukazatele banky. V úvodu byl vytýčen cíl diplomové práce. V druhé kapitole byly charakterizovány vybrané makroekonomické veličiny a popsán jejich vývoj. Další kapitola se zabývala představením banky, charakteristikou a vývojem …více
Abstract:
The aim of this thesis was to study the impact of macroeconomic variables on the volume of loans ČSOB, a.s. from 2002 to 2009, their prediction and the impact on the ratios of the bank. The introduction was aligned with the goal of thesis. In the second chapter, selected macroeconomic variables were characterized and described their evolution. Another chapter dealt with the bank´s performance, characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Dana Forišková
  • Oponent: Jiří Šafarčík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava