Dominika Pastorková

Bachelor's thesis

Nové směry v technologii mražených krémů

New trends in technology of ice cream
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na výrobu mražených krémů a zmrzlin. Popisuje druhy použitých surovin a jejich vliv na jakost výsledného produktu.Mražené krémy se dle legislativy rozdělují na několik druhů, buď podle množství nebo typu suroviny. Zároveň se práce krátce věnuje historii vzniku zmrzliny a postupnému rozvíjení jed-notlivých technologií, které usnadnily nynější výrobu. Dále jsou zde zmíněny …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the production of ice cream. The thesis describes usage of raw materials and their influence on the quality of the final product.Ice creams are divided into several categories, depending on quantity or kind of raw materials, according to valid legislation.Simultaneously, the thesis shortly pursues a history of ice cream and progressive developing technologies, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Roman Pytel
  • Reader: Lenka Pohlodková, Ing.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta