Theses 

Oděv jako znakový systém/ autorský oděv – Bc. Martina Novotná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Martina Novotná

Diplomová práce

Oděv jako znakový systém/ autorský oděv

Gardments as a Semiotic System / Author's Gardments

Anotace: Cílem doprovodného textu k praktické diplomové práci je přiblížit čtenáři vývoj divadelního výtvarnictví a následně jednu ze složek tohoto oboru, a to výtvarnictví kostýmní. Doprovodný text se zaměřuje nejprve obecně na scénografii, její počátky a významné osobnosti tohoto oboru. Postupně se dostává ke kostýmnímu výtvarnictví, jeho vývoji a k významným historickým obdobím divadelního kostýmu především u nás. V posledních kapitolách je popsána druhá část diplomové práce, a to část praktická, která obsahuje návrhy a realizace divadelních kostýmů ke třem poměrně známým a často ztvárňovaným ženským postavám. Jsou to postavy žen, které jsem si záměrně vybrala pro jejich naprosto odlišné, v mnohém až protikladné povahy. Touto volbou jsem chtěla poukázat na to, jak pouhá barva nebo střih kostýmu může dotvářet celkový dojem z divadelních postav. Jednotlivé kostýmy jsou jednoduše barevně ztvárněné tak, aby divák pouhým pohledem snadno určil povahu a osobnost daných postav.

Abstract: Main goal of this diploma thesis is to explain to reader the development of the theater art and one of the parts of this field which is costume art. The additional text is primary focused on basics of scenography; it’s beginnings and important persons of this field. Follows the costume art, it’s development and historical period of costume art. In last chapters I have described the second part of my thesis - the practical part, design and realization of the theater costumes for three quite famous and often played female roles. They are roles of women, which I chose on purpose because of their different characters, which are in many moments contrasting. By this choice I wanted to stress out how only color or shear could make the whole impression from the theater characters. Each costume is simply featured by color, so the audience can see the character and personality of the concrete theatrical character just by one glance.

Klíčová slova: scénografie, divadelní výtvarnictví, kostýmní výtvarnictví, kostým

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz