Bc. Martina Novotná

Diplomová práce

Oděv jako znakový systém/ autorský oděv

Gardments as a Semiotic System / Author's Gardments
Anotace:
Cílem doprovodného textu k praktické diplomové práci je přiblížit čtenáři vývoj divadelního výtvarnictví a následně jednu ze složek tohoto oboru, a to výtvarnictví kostýmní. Doprovodný text se zaměřuje nejprve obecně na scénografii, její počátky a významné osobnosti tohoto oboru. Postupně se dostává ke kostýmnímu výtvarnictví, jeho vývoji a k významným historickým obdobím divadelního kostýmu především …více
Abstract:
Main goal of this diploma thesis is to explain to reader the development of the theater art and one of the parts of this field which is costume art. The additional text is primary focused on basics of scenography; it’s beginnings and important persons of this field. Follows the costume art, it’s development and historical period of costume art. In last chapters I have described the second part of my …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. ak. soch. Jiří Sobotka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta