Mgr. Ondřej Bárta, Ph.D.

Disertační práce

Anizotropie magnetické susceptibility a deformační stavba benešovského granodioritu na hranici barrandienu a moldanubika

Anisotropy of magnetic susceptibility and deformation fabric of benešov granodiorite on the boundary between Barrandian and Moldanubian units
Anotace:
Tektonický vývoj variského pásemného pohoří ve střední Evropě zahrnuje nejen kompresní, ale také extenzní vývojové fáze vedoucí ke gravitačnímu kolapsu, v jehož jednotlivých fázích došlo k rozsáhlému magmatismu, zaklesávání některých bloků podél významných poklesů a k tvorbě mnoha sedimentárních pánví. Jednou z variských magmatických intruzí je i benešovský pluton nesoucí znaky primární magmatické …více
Abstract:
Tectonic development of the Variscan belt in Central Europe included, besides important compression, also an extensional phase related to gravitational collapse, which governed the origin of many sedimentary basins and magmatic bodies. One of these bodies is the Benešov pluton, featuring primary magmatic fabrics as well as deformational fabrics related to subsequent extensional stages. Recognition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
  • Oponent: prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc., doc. Ing. Radomír Grygar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie / Geologie dynamická, tektonika a fyzika Země