Dominik Štěpánek

Bakalářská práce

Návrh a konstrukce exteriérového mobiliáře

Design and construction exterior furnishings
Anotace:
Štěpánek D. Návrh a konstrukce exteriérového mobiliáře. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukčním řešením exteriérového mobiliáře pro Lesy ČR. Mobiliář bude plnit funkci přístřešku pro turisty. Dále bude mobiliář sloužit k poskytnutí informací.Konceptem práce je zjištění informací o problematice tématu z literatury a norem, které sloužily …více
Abstract:
Štěpánek D. Design and construction of outdoor furniture. Bachelor thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2018.The bachelor thesis deals with the design and construction solution of the exterior furniture for Lesy ČR. The mobiliary will serve as a shelter for tourists. Furthermore, the mobiliary will also serve for information purposes.The concept of the thesis is designed in such a way that the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Šimek, Ph.D.
  • Oponent: Václav Sebera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nábytek / Tvorba a výroba nábytku