Theses 

Zdravá výživa,její význam a produkty výživy – Bc. Iva Ježková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby

Bc. Iva Ježková

Diplomová práce

Zdravá výživa,její význam a produkty výživy

Healthy nutrition, its importance and products of a nutrition

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na význam zdravé výživy a její produkty. V práci se zabývám výživou a stravovacími návyky. V teoretické části se zabývám příjmem potravy, pitným režimem a taky pojmy jako například jáhly, Góji, vitamíny. Práce se dále zabývá například: skladnou potravin, doplňky stravy a také živinami. V praktické části předkládám návrh menu, které je vhodné pro zdravý životní styl. Dále jsem shrnula výsledky šetření prostřednictvím aplikovaných dotazníků z oblasti zdravé výživy a stravovacích návyků

Abstract: The thesis is focused on the importance of healthy eating and its products. The paper deals with nutrition and eating habits. The theoretical part deals with food intake, drinking regime and also concepts such as millet, Goji, vitamins. The paper focuses on, for example: The Storehouse food supplements and nutrients. In the practical part menu design, which is suitable for a healthy lifestyle. I also summarized the results of the survey through questionnaires applied in the field of healthy nutrition and eating habits.

Klíčová slova: Zdravá výživa, význam, potrava, potraviny, produkty, vitamíny, živiny Healthy nutrition, meaning, food, eatable, product, vitamin, nutrients

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková
  • Oponent: doc. RNDr. Luděk Jančář, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 20:17, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz