Bc. Martin Šesták

Diplomová práce

Gamifikační prvky v aplikaci ALVAO Service Desk

Gamification elements in ALVAO Service Desk application
Abstract:
The goal of this thesis is to design and implement gamification mechanism for system ALVAO Service Desk, which motivates solvers to better fulfill selected KPIs. Selected KPIs are response time, resolution time and customer feedback. The first two chapters deal with the concept of gamification and a detailed description of this issue. The third chapter focuses on the introduction of ALVAO, its products …více
Abstract:
Cieľom práce je navrhnúť a implementovať gamifikačný mechanizmus systému ALVAO Service Desk, motivujúci riešiteľov k lepšiemu plneniu vybraných KPI. Vybrané KPI sú doba do prvej reakcie, doba do vyriešenia a hodnotenie riešenia požiadaviek. Prvé dve kapitoly práce sa venujú predstaveniu pojmu gamifikácia a detailným popisom tejto problematiky. Tretia kapitola sa venuje predstaveniu firmy ALVAO, jej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Aleš Studený
  • Oponent: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Práce na příbuzné téma