Bc. Petra Nováková

Diplomová práce

Vnitřní účetní směrnice ve vybrané obchodní společnosti

Internal Accounting Regulations at the Representative Business Company
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vnitřních účetních směrnic. Jejím úkolem je přiblížit funkce vnitřních účetních směrnic, které jsou nezbytné pro správný chod účetní jednotky. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy z účetnictví. Dále je tato část práce zaměřena na význam, problematiku, legislativní úpravu, náležitosti …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the issues regarding internal accounting regulations. It aims to describe the roles of internal accounting regulations which are essential for the due operation of an accounting unit. The thesis is divided to a theoretical and a practical part. The theoretical part includes definitions of fundamental accounting terms and focuses on the importance, issues, legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Alena Klumparová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance