Theses 

Zásoby a jejich vykazování v účetních závěrkách (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty) – Bc. Gabriela Pons Baena

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management

Bc. Gabriela Pons Baena

Diplomová práce

Zásoby a jejich vykazování v účetních závěrkách (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty)

Anotace: Diplomová práce shrnuje základní poznatky o třech účetních systémech – českých účetních standardech, Mezinárodních standardech účetního výkaznictví IFRS a Všeobecně uznávaných účetních standardech Spojených států amerických US GAAP. Tyto tři účetní systémy jsou v práci popsány a porovnány. Detailněji rozpracována je část týkající se účtování zásob, jsou zde popsány shodující se postupy účtování, ale i rozdíly, které jednotlivé účetní principy přinášejí. V závěru práce je uvedeno doporučení k možné harmonizaci mezi účetními systémy.

Abstract: This diploma thesis summarizes basic knowledge about three accounting systems – Czech Accounting Standards, International Financial Reporting Standards IFRS and US GAAP Generally Accepted Accounting Standards. These three accounting systems are described and compared in the paper. Elaborated in detail is the part related to inventory accounting, there are reported consistent accounting methods, but also differences in individual accounting principles are. At the end of the thesis there is a recommendation on possible harmonization between accounting systems.

Klíčová slova: účetnictví, standardy, harmonizace účetnictví, účetní výkazy, zásoby, accounting, standards, accounting harmonization, financial statements, inventory

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Lenka Fulínová
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:36, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz