Bc. Gabriela Pons Baena

Diplomová práce

Zásoby a jejich vykazování v účetních závěrkách (česká účetní legislativa, IFRS, US GAAP, oceňování, přeceňování, snižování hodnoty)

Anotace:
Diplomová práce shrnuje základní poznatky o třech účetních systémech – českých účetních standardech, Mezinárodních standardech účetního výkaznictví IFRS a Všeobecně uznávaných účetních standardech Spojených států amerických US GAAP. Tyto tři účetní systémy jsou v práci popsány a porovnány. Detailněji rozpracována je část týkající se účtování zásob, jsou zde popsány shodující se postupy účtování, ale …více
Abstract:
This diploma thesis summarizes basic knowledge about three accounting systems – Czech Accounting Standards, International Financial Reporting Standards IFRS and US GAAP Generally Accepted Accounting Standards. These three accounting systems are described and compared in the paper. Elaborated in detail is the part related to inventory accounting, there are reported consistent accounting methods, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2019
  • Vedoucí: Ing. Lenka Fulínová
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management