Matěj VALTR

Bakalářská práce

1. Teoretická část: Práce s napětím prostřednictvím délky záběrů ve filmech Alien a Aliens 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka min. 10 min., střih

1. Theoretical Part: Building the Suspense by Changing the LEngth of Takes in Alien and Aliens 2. Practical Part: Audiovisual Work of Art or a Thematic Set of Audiovisual Works of Art, Minimulm Length 10 Minutes, Editing
Anotace:
Cílem práce je popsat vliv střihače při rozhodování o délce záběrů a jaký vliv toto počínání má na diváka v emoční rovině.Aplikováno na filmy Alien a Aliens.
Abstract:
Aim of this work is describe impact of film editor´s decisions about lenght of the a shot and it´s final emotional effect to the audience.Applied on movies Alien and Aliens.
 

Klíčová slova

střih napětí alien aliens
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2012
Zveřejnit od: 26. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Libor Nemeškal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALTR, Matěj. 1. Teoretická část: Práce s napětím prostřednictvím délky záběrů ve filmech Alien a Aliens 2. Praktická část: Audiovizuální dílo nebo tématický soubor audiovizuálních děl, délka min. 10 min., střih. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.9.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 9. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Střih a zvuk

Práce na příbuzné téma