Bc. Valeriya Zheleznichenko

Bachelor's thesis

How the PR agency is evolving and what is the future of PR?

How the PR agency is evolving and what is the future of PR?
Abstract:
Tento výzkum odhaluje úlohu Public Relations jako oblasti služeb, kterou nabízejí PR agentury. Práce zkoumá, jakou roli hraje PR pro sektor služeb, PR jako vlastní průmysl a jak odborníci v této oblasti chápou a uplatňují koncepty PR. V této souvislosti se tato práce dotýká problematiky profesního rozvoje mladého zaměstnance, specifika trhu a struktury PR, komunikačních služeb pro komunikační agentury …more
Abstract:
This research discovers the role of Public Relations as a service field which is offered by PR agencies. The thesis studies which role PR plays for the service sector PR as an own industry and how professionals within that field understand and apply PR concepts. In this regard this thesis touches issues around a professional development of a young occupation, the market specifics and structures of …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 10. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 11. 2018
  • Supervisor: Mgr. Pavel Kotyza
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication & Bachelor of Science in Business Administration