Ing. Jiří HOLOŠKA

Doctoral thesis

Artificial Intelligence Applied on Cryptoanalysis Aimed on Revealing Weaknesses of Modern Cryptology and Computer Security

Artificial Intelligence Applied on Cryptoanalysis Aimed on Revealing Weaknesses of Modern Cryptology and Computer Security
Abstract:
Tato disertační práce je zaměřena na odhalování informací ukrytých do multimediálních souborů, především do obrázků. Informace (zprávy) byly ukryty pomocí steganografických metod, které jsou doplňkovou metodou kryptografie. Steganografie společně s kryptografií zvyšují výslednou bezpečnost přenášené zprávy, tj. snižují možnost kompromitace přenášených informací. Staré metody stegoanalýzy jsou postavené …more
Abstract:
The thesis is focused on revealing of hidden information presence in multimedia files, mainly in pictures. This hidden information (messages) was coded in by means of steganography which is an additional method of cryptography. Steganography causes a better security for messages and the detection of such a message is uneasy. Old fashioned detection methods are based on statistical attack upon discrete …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2011
Accessible from:: 15. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 2. 2012

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOLOŠKA, Jiří. Artificial Intelligence Applied on Cryptoanalysis Aimed on Revealing Weaknesses of Modern Cryptology and Computer Security. Zlín, 2011. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe