Roman VODIČKA

Bakalářská práce

Metodika masérských technik pro sportovní a rekondiční masáže - horní končetiny (interaktivní DVD)

Methodology massage technique for sports and regenerative massage - the upper limbs (Multimedia DVD)
Anotace:
Tématem bakalářské práce je metodika masérských technik pro sportovní a rekondiční masáže - horní končetiny. Jejím výstupem je interaktivní DVD masáže horní končetiny. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na historii sportovní masáže. Definuje co je to masáž a jaké má účinky. Popisuje jednotlivé masážní hmaty a stručně charakterizuje druhy sportovní masáže …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the massage techniques methodology for sports and recondition massages - upper limb. It's output is an interactive DVD with a sample of an upper limb massage. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on the history of sports massage. Next comes the definition of the term "massage" and its effects. Individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODIČKA, Roman. Metodika masérských technik pro sportovní a rekondiční masáže - horní končetiny (interaktivní DVD) . Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/