Bc. Jiří Žák

Master's thesis

Detekce atmosfér exoplanet

Detection of exoplanetary atmospheres
Anotácia:
Metodou transmisní spektroskopie můžeme studovat chemické složení atmosfér tranzitujících exoplanet. To nám dovoluje studovat fyzikálně-chemické procesy v exoplanetárních atmosférách a umožnuje lépe porozumět formaci a evoluci planet. V této práci jsme zkoumali archivní spektroskopická data planet WASP-76b, WASP-127b, WASP-166b a KELT-11b z přístroje High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS …viac
Abstract:
The technique of transmission spectroscopy allows us to constrain the chemical composition of the atmospheres of transiting exoplanets. This gives us the chance to study the physicochemical processes in the exoplanetary atmospheres and improve our understanding of the formation and evolution of planets. We analyzed archival High Accuracy Radial velocity Planet Searcher (HARPS) spectroscopic time series …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Marek Skarka, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Eike Guenther

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta