Mgr. Jarmila Elbelová, PhD.

Rigorózní práce

Otáčení v rovině a komplexní čísla

Rotation in a Plane and Complex Numbers
Anotace:
Předložená práce je metodickým textem věnovaným využití komplexních čísel při otáčení v rovině. Tato metoda je v práci využívaná při odvozování různých geometrických tvrzení a řešení geometrických úloh v rovině. V první teoretické kapitole jsou stručně popsány základní pojmy a poznatky týkající se komplexních čísel, které jsou pak uplatňovány při řešení úloh v následujících čtyřech kapitolách, sestavených …více
Abstract:
The submitted work is a methodical text dealing with the use of complex numbers in rotation in a plane. The author applies this method to derive geometric statements as well as solve geometric problems in a plane. In the first, theoretical chapter, complex numbers are introduced and the basic notions concerning complex numbers used in problem solving in the following chapters are described. The four …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 12. 2012
  • Oponent: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy