Mgr. Bc. Martina Rzehulková

Master's thesis

Datové schránky a správní právo

Data boxes and Administative Law
Abstract:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku datových schránek, které jakožto významná součást e-governmentu představují revoluční komunikační prostředek elektronického právního styku veřejné a soukromé sféry. V práci je akcentováno zejména hledisko správně-právní, zavedení a praxe fungování datových schránek v rámci veřejné správy. Je vymezen vztah datových schránek a elektronického podpisu …more
Abstract:
This thesis discuss the issue of data boxes as an important component of today’s e-government which present revolutionary means of communication in digital legal relations of public and private sector. The work is accentuated particularly with regard to administrative and legal, implementation and practical operation of data boxes within the public administration. Furthermore, the thesis specifies …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 4. 2015
  • Supervisor: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta