Mgr. Bc. Martina Rzehulková

Diplomová práce

Datové schránky a správní právo

Data boxes and Administative Law
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku datových schránek, které jakožto významná součást e-governmentu představují revoluční komunikační prostředek elektronického právního styku veřejné a soukromé sféry. V práci je akcentováno zejména hledisko správně-právní, zavedení a praxe fungování datových schránek v rámci veřejné správy. Je vymezen vztah datových schránek a elektronického podpisu …více
Abstract:
This thesis discuss the issue of data boxes as an important component of today’s e-government which present revolutionary means of communication in digital legal relations of public and private sector. The work is accentuated particularly with regard to administrative and legal, implementation and practical operation of data boxes within the public administration. Furthermore, the thesis specifies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa