Mgr. Tomáš Kadlec

Bakalářská práce

Zkapalněný zemní plyn a jeho možná budoucí role pro Evropskou unii

Liquified natural gas and its possible future role for the EU
Anotace:
Cílem bakalářské práce je prozkoumat možnosti, které zkapalněný zemní plyn Evropské unii nabízí v době své mimořádné expanze. Práce se od obecných charakteristik LNG a jeho vnímání na půdě EU dostává k analýze trhů s LNG, které budou pro Evropskou unii v následujících letech klíčové. Stěžejní část práce se zabývá možnými exportéry LNG, se kterými EU spolupracuje, nebo spolupracovat hodlá. Následně …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to explore the options which Liquefied Natural Gas offers to European Union in a time of its major expansion. From general characteristics of LNG and its perception in the EU, the thesis comes to analyze key LNG markets for the EU. The fundamental part of the thesis analyzes possible LNG exporters with whom EU either cooperates or intends to do so. Next, the paper …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií