Kamila CHROMKOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní výživové směry vyskytující se u dětí

Alternative nutrition trends occurring in children
Anotace:
Bakalářská práce se věnovala alternativním výživovým směrům vyskytujících se u dětí. Práce byla rozdělena do dvou částí. V teoretické části byly objasněny známé i méně známé alternativní výživové směry. Byly zde popsány pozitiva a negativa alternativního stravování obecně, ale také u jednotlivých skupin dětí a dospívajících. V praktické části byl realizován kvantitativní výzkum formou dotazníkového …více
Abstract:
In my bachelor thesis I dealt with alternative nutritional trends occurring in children. The thesis was divided into two parts. The theoretical part explained well known and less known alternative nutritional trends. There were described positive and negative aspects of alternative diet in general, but also in individual groups of children and adolescents. In the practical part a quantitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Karin Petřeková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHROMKOVÁ, Kamila. Alternativní výživové směry vyskytující se u dětí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)