Ing. Petr Vajdík

Bakalářská práce

Ekonomický liberalismus a jeho vztah k chování spotřebitelů na volném trhu

Economic liberalism and how it affects consumers in free market
Anotace:
Tato bakalářské práce popisuje a definuje hlavní zásady ekonomického liberalismu. Porovnává tyto zásady s odlišnými pohledy a zásadami na fungování nejen národního hospodářství, ale celé společnosti. Popisuje historické souvislosti, v jakých se vývoj národních ekonomik musel vyvíjet a jaký to mělo dopad na národní hospodářství. Dále popisuje politické etapy, kdy byl liberalismus aplikován a kdy to …více
Abstract:
This bachelor degree work describes and defines the main principles of economic liberalism. It compares these principles with differing perspectives and principles on the working of not just the national economy but society as a whole. It describes the historical associations in which the development of national economies had to progress and the impact these had on the national economy. It further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.