Maksym Verteletskyi

Bakalářská práce

Využití sociální sítě IBM Connections pro účely terciárního vzdělávání

Usage of social network IBM Connections for the purposes of tertiary education
Anotace:
Daná bakalářská práce se zabývá sociální sítí IBM Connections a možností její integrace v rámci výuky na univerzitě (VŠE). Na síť je nahlíženo především z pohledu uživatele. Je definován pojem "sociální síť" a popsány přínosy sociálních sítí organizacím. V analytické části je zpracováno dotazníkové šetření. Na jeho základě jsou testovány některé předpokládané hypotézy ohledně využívání sítě, je provedeno …více
Abstract:
This thesis is focused on the social network IBM Connections and on possibilities of its integration into the educational process at the University of Economics in Prague. The network is scrutinized from the user's perspective. The term "social network" is defined and benefits of social networks to organizations are described. In analysis part a survey is statistically processed and analyzed. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: Monika Barton
  • Oponent: Karel Koliš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37440