Mgr. Leki Sangay

Master's thesis

Public-private partnership in solid waste management in Thimphu, Bhutan

Public-private partnership in solid waste management in Thimphu, Bhutan
Abstract:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru byla založena Thimphu obce (Bhútán) s malým místní soukromé společnosti (The Greener způsobem) v roce 2014, aby se pokusila zlepšit komunálního odpadu systém sběru. V práci využívá kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu ve dvou Thimphu okresů (jeden obsluhovány obce, jeden z zdravějším způsobem) a rozhovorů s odborníky v rámci obce a soukromé společnosti …more
Abstract:
A public-private partnership was established by the Thimphu Municipality (Bhutan) with a small local private company (The Greener Way) in 2014 to try and improve the municipal waste-collection system. The thesis uses quantitative and qualitative research methods in two Thimphu districts (one serviced by the Municipality, one by the Greener Way) and interviews with professionals within the Municipality …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology (Eng.)