Mgr. Leki Sangay

Master's thesis

Public-private partnership in solid waste management in Thimphu, Bhutan

Public-private partnership in solid waste management in Thimphu, Bhutan
Anotácia:
Partnerství veřejného a soukromého sektoru byla založena Thimphu obce (Bhútán) s malým místní soukromé společnosti (The Greener způsobem) v roce 2014, aby se pokusila zlepšit komunálního odpadu systém sběru. V práci využívá kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu ve dvou Thimphu okresů (jeden obsluhovány obce, jeden z zdravějším způsobem) a rozhovorů s odborníky v rámci obce a soukromé společnosti …viac
Abstract:
A public-private partnership was established by the Thimphu Municipality (Bhutan) with a small local private company (The Greener Way) in 2014 to try and improve the municipal waste-collection system. The thesis uses quantitative and qualitative research methods in two Thimphu districts (one serviced by the Municipality, one by the Greener Way) and interviews with professionals within the Municipality …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Benjamin Jeremiah Vail, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
Sociology / Sociology (Eng.)