Bc. Věra Gábová

Bachelor's thesis

Space Race and Arms Race in the Western Media and the Czechoslovak Media

Space Race and Arms Race in the Western Media and the Czechoslovak Media
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá některými událostmi druhé světové a studené války, které byly součástí závodu ve zbrojení a závodu v dobývání vesmíru. Mezi probíranými událostmi je například první použití balistických raket, vývoj atomové a vodíkové bomby, vypuštění první umělé družice Země atd. Práce se zaměřuje na prezentaci těchto událostí v Československém a západním tisku, porovnává je a také …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with selected Second World War and Cold War events, which were embodied in arms race and space race. Among events discussed are for example the first use of ballistic missiles, development of atomic and hydrogen bombs, launching the first artificial satellites etc. The thesis focus on presentation of such events in the Czechoslovak and the Western press, compares them and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta