Veronika Zelená

Bakalářská práce

The rate of identification of employees selected organizations in relation to the quality of specific components of organizational culture

Míra identifikace zaměstnanců vybrané organizace ve vztahu ke kvalitě konkrétních složek organizační kultury
Anotace:
Cílem práce je zjistit nakolik kvalita vybraných prvků organizační kultury přispívá k identifikaci zaměstnanců s organizací. Získané výsledky budou zpracovány jako podklad pro rozhodování o případných opatřeních v oblasti organizační kultury ve vztahu k pracovníkům.
Abstract:
The aim of this work is to determine how the quality of selected elements of organizational culture helps to identify employees with the organization. The results obtained will be treated as a basis for deciding on any measures in the areas of organizational culture in relation to the workers.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Martin Musil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14294