Martin HRUDNÍK

Bakalářská práce

Logistika svozu komunálního odpadu

Logistics of Disposal of the Municipal Waste
Anotace:
Základní problematikou, kterou se zabývá bakalářská práce je oblast odpadového hospodářství. V teoretické části jsou uvedené základní pojmy z oblasti zpětné logistiky, která navazuje na odpadové hospodářství. Dále jsou uvedeny metody a softwarové aplikace pro řešení svozových tras. Tyto metody jsou přeneseny do praktické části kde je řešena optimalizace svozových tras a jejich přínos pro podnik.
Abstract:
The basic problem of bachelor work deals with the branch of waste management.In the theoretical part are listed basic terms of reverse logistics which is linked to waste manage-ment.Furthemore are listed the methods of software applications for dealing with waste collection routes.These methods are transferred to the practical part where the optimalization of collection routes and their contribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Musil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUDNÍK, Martin. Logistika svozu komunálního odpadu. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Logistika a management