Bc. Vladimír Talácko

Bakalářská práce

Provoz malého dopravního podniku silniční nákladní dopravy

Operation of a small transport company road freight transport
Anotace:
Autor se bude v práci detailně zabývat analýzou firmy Rudolf Klapal - Transport. Práce bude obsahovat podmínky provozování silniční nákladní dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly a stručnou historii firmy. Dále bude v práci řešena problematika struktury firmy, vozového parku, firemních prostor a webových stránek. Práce bude obsahovat analýzu jednotlivých pracovních pozic, informace k jednotlivým …více
Abstract:
The author of this work will be involved in analysing the company Rudolf Klapal - Transport. The work will be include conditions for the operation of road freight transport for hire or reward large vehicles and a brief history of the company. The work will be dealt with problems of the structure of the company, fleet, company premises and websites. The work will be include an analysis of individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Talácko, Vladimír. Provoz malého dopravního podniku silniční nákladní dopravy. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera