Bc. Ilona Švandová

Bachelor's thesis

Možnosti edukace žáků s lehkým mentálním postižením

Possibilities of Education of Pupils with Mild Mental Disability
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá edukací žáků s lehkým mentálním postižením. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly jsou teoretickým základem a podkladem pro výzkumnou část, která je ve třetí kapitole práce. Teoretická část se zabývá vymezením pojmu mentálního postižení, jeho specifiky, etiologií a klasifikací. Dále rozebírá legislativní zakotvení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the education of pupils with mild mental disability. The work is divided into three chapters. The first two chapters create a theoretical base and a ground for the research, which is in the third chapter. The theoretical part deals with the concept of mental disability, its specific, etiology and classification. Subsequently it analyses the legislative framework of education …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta