Mgr. Šárka Handlová

Master's thesis

Čtyřruční klavírní skladby vybraných klasicistních skladatelů českého původu z hlediska formy a společenského určení

Four-handed Piano Works Written by Czech Composers of Classicism-period from the Point of their Forms and Social Context
Abstract:
Cílem předkládané práce je hudební analýza čtyřručních klavírních skladeb, jejichž tisky se nachází ve fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Dále pak jejich zhodnocení a zasazení do společenského kontextu dané doby. Je poukázáno na rozdíly mezi malými sonátami instruktivního charakteru určenými pro domácí muzicírování a virtuózními Grande sonátami, které se uplatňovaly v šlechtických a měšťanských …more
Abstract:
The aim of the presented work is the analysis of the four-handed piano compositions from the turn of the 18th and 19th century, which are stored in the fund of the Moravian Library in Brno. The analysis mainly focuses on the assessment and contextualization of the presented compositions from the prospective of the former period. The contrast between small sonatas of instructive character, identified …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 9. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 9. 2007
  • Supervisor: doc. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta