Jana NĚMCOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení povodňového rizika na území Českého Těšína

Evaluation of the flood risk in territory of Český Těšín
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením povodňového rizika na povodí řeky Olše a jejích přítoků, Hrabinky, Šadovského potoka a Ropičanky na území města Český Těšín. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se dotýká povodní a protipovodňové ochrany v Moravskoslezském kraji a především se zabývá problematikou povodňového rizika a současnými metodami jeho hodnocení. Praktická …více
Abstract:
This thesis deals with evaluation of flood risk in the catachment area of Olše and its tributaries Hrabinka, Šadovský potok and Ropičanka on territory of the town Český Těšín. This thesis consists of both theoretical and practical parts. The theoretical part of the thesis concerns flooding and flood protection and prevention in the Moravian-Silesian Region and in particular deals with question of flood …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Trizna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Jana. Hodnocení povodňového rizika na území Českého Těšína. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta