Martin MATTA

Bachelor's thesis

Metodika pro tvorbu adaptivního kurzu v programu Barborka

Methodology for creating adaptive courses in the program Barborka
Abstract:
Mojí bakalářskou prací bylo vytvoření metodiky v prostředí Barborka. Mým cílem bylo vytvořit základní adaptivní kurz, na jehož základě jsem měl vytvořit manuál pro studenty, který jim měl usnadnit orientaci v prostředí, a pro autory, kteří budou kurzy tvořit. Kurz pro autory v prostředí Barborka má krok za krokem vysvětlovat postup při tvorbě kurzů tak, aby každý autor byl schopen takový kurz sám vytvořit …more
Abstract:
The aim of my Bachelor´s work was to create a methodology in environment Barborka. My goal was to create a basic adaptive course, based on which I should have created a manual for students that would enable them easier orientation in this environment, and for authors who will prepare the courses. The course for authors in environment Barborka shall provide a step-by-step explanation of how to create …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: Ing. Ondřej Takács, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MATTA, Martin. Metodika pro tvorbu adaptivního kurzu v programu Barborka. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Information Technology in Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.