Mgr. Pavel Horák, Ph.D.

Disertační práce

Změna cílů státních sociálních programů v průběhu jejich implementace street-level byrokraty

The Modification of State Social Programs Goals during their Implementation by Street-level Bureaucrats
Anotace:
V této disertační práci se zabýváme problematikou změny cílů státních sociálních programů v oblasti regionálních a lokálních trhů práce, konkrétně tzv. individuálních akčních plánů (IAP), v ČR. Nahlížíme přitom nejen různé způsoby dosahování těchto cílů v průběhu realizace (implementace) opatření, ale také jejich vývoj v časovém odstupu tří let (2003 a 2006). Cílem práce je zodpovědět otázku „Jak mění …více
Abstract:
The doctoral thesis focuses on the problem of changing goals of state social programmes (individual action plan, IAP, concretely) in the field of regional and local labour markets. We are interested in specific way of reaching this goals during implementation of IAP and their development within three years (2003 and 2006). Its aim is to answer the following question: How street-level bureaucrats modify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Keller, CSc., doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií