Bc. Monika Křivková

Diplomová práce

Public relations neziskové organizace

Public relations in non-profit institution
Anotace:
Předkládaná diplomová práce "Public relations v neziskové organizaci" se zabývá problematikou vztahů s veřejností. Jedná se o dynamicky se rozvíjející obor, který v dnešní době stále nabývá na svém významu. Obzvláště v neziskovém sektoru mají public relations nezastupitelnou roli. Diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou public relations, především corporate identity a nástroji public …více
Abstract:
The diploma thesis "Public relations in a non-profit organization" deals with public relations, which is a rapidly developing field, increasingly gaining its importance these days. Especially in the non-profit sector, public relations play an indispensable role. The theoretical part of the thesis deals with public relations, especially corporate identity and public relations tools in the non-profit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Křivková, Monika. Public relations neziskové organizace. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Marketing podniku