Bc. Monika Křivková

Master's thesis

Public relations neziskové organizace

Public relations in non-profit institution
Abstract:
Předkládaná diplomová práce "Public relations v neziskové organizaci" se zabývá problematikou vztahů s veřejností. Jedná se o dynamicky se rozvíjející obor, který v dnešní době stále nabývá na svém významu. Obzvláště v neziskovém sektoru mají public relations nezastupitelnou roli. Diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou public relations, především corporate identity a nástroji public …more
Abstract:
The diploma thesis "Public relations in a non-profit organization" deals with public relations, which is a rapidly developing field, increasingly gaining its importance these days. Especially in the non-profit sector, public relations play an indispensable role. The theoretical part of the thesis deals with public relations, especially corporate identity and public relations tools in the non-profit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016
Accessible from:: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zuzana Švandová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Křivková, Monika. Public relations neziskové organizace. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta