Markéta MARKOVÁ

Bakalářská práce

Vybrané nebezpečné průmyslové látky a jejich zneužití

Selected hazardous chemical substances and their misuse
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zneužití nebezpečných chemických látek k hromadnému ohrožení obyvatelstva. V teoretické části byla rozebrána problematika terorismu s přihlédnutím k současnému vývojovému trendu v této oblasti vehicle-ramming útokům. Dále je nastíněna oblast přepravy nebezpečných látek společně s vybranou legislativou a charakteristika vybraných chemických látek. V praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on issues of abusing of hazardous chemicals to the mass threat to the population. In the theoretical part the issue of terrorism was analyzed taking into account the current development trend in this area - vehicle-ramming attacks. Furthermore, the area of transportation of dangerous substances is outlined along with the selected legislation and the characteristic of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Kristýna Šimák Líbalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARKOVÁ, Markéta. Vybrané nebezpečné průmyslové látky a jejich zneužití. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses u2462b u2462b/2
3. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2018
Bulanova, L.
4. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.