Jan Kaiser

Diplomová práce

Úloha controllingu ve finančním řízení podniku v krátkém období

The role of controlling in short term in financial management of company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá finančním controllingem ve vybraném podniku. Cílem práce je vymezení metodologické základny controllingu a jeho nástrojů a následné posouzení využití vybraných oblastí controllingu v konkrétním podnikatelském subjektu. Dílčími cíli jsou analýza možností využití nástrojů controllingu ve finančním řízení konkrétního podniku, vyhledávání silných a slabých míst a využití této …více
Abstract:
The thesis deals with financial controlling in a selected company. It aims at defining of the controlling methodological basis and tools and at subsequent assessment of the application of selected areas of controlling in a particular business entity. Partial objectives of the thesis include the analysis of the possibilities of using the controlling tools in the financial management of the specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Přemysl Písař, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance